کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجان
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر تنظیم هیجان و اضطراب سلامت بیماران مبتلا به آسم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 93-108

10.22108/cbs.2024.137114.1746

شیرین خیاطی؛ ناهید اکرمی؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ بابک امرا


روابط ساختاری عاطفۀ منفی، نگرش‌های ناکارآمد و افکار اتوماتیک منفی با نشانه‌های افسردگی: نقش میانجی بدتنظیمی هیجان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 165-184

10.22108/cbs.2022.135358.1694

علی محرابی؛ پروانه محمدخانی؛ بهروز دولتشاهی؛ عباس پورشهباز؛ غلامرضا خیرآبادی