انطباق، اعتبار و پایایی پرسشنامۀ درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در کودکان 6 تا 16ساله با آسیب بینایی
انطباق، اعتبار و پایایی پرسشنامۀ درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در کودکان 6 تا 16ساله با آسیب بینایی

صدیقه رضایی دهنوی؛ فاطمه فولادی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 175-190

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.133184.1639

چکیده
  پرسشنامۀ درجه‌بندی ‌رفتاری کارکرد‌‌های اجرایی برای بررسی کارکرد‌‌های اجرایی در رفتارهای روزمره است. با وجود تداخل آسیب‌بینایی بر روی کارکرد‌‌های اجرایی، این مقیاس بر روی افراد با آسیب بینایی ...  بیشتر
اثربخشی نرم‌افزار توان‌بخشی شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ آینده‌نگر و گذشته‌نگر در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
اثربخشی نرم‌افزار توان‌بخشی شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ آینده‌نگر و گذشته‌نگر در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

محدثه نیرومند؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ مسعود اعتمادی فر

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 177-188

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.131283.1590

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نرم‌افزار توان‌بخشی شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ آینده‌نگر و گذشته‌نگر در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد. این پژوهش، یک مطالعۀ نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌‌پس‌آزمون ...  بیشتر