روابط ساختاری ابعاد سرشت با اختلال وسواسی‌اجباری: با واسطه‌گری حساسیت انزجاری
روابط ساختاری ابعاد سرشت با اختلال وسواسی‌اجباری: با واسطه‌گری حساسیت انزجاری

سعید اسدنیا؛ مجیدمحمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور رودسری

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 125-144

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.130484.1567

چکیده
  هدف از مطالعۀ پیش رو، بررسی روابط ساختاری ابعاد سرشت، حساسیت انزجاری و اختلال وسواسی‌اجباری با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری است. فرض بر این است که ابعاد سرشت و حساسیت انزجاری در تعامل با ...  بیشتر
اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌19
اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌19

سارا علی زاده؛ سمیه تکلوی؛ مجید محمود علیلو

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.131152.1587

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌۱۹ انجام پذیرفت. طرح پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌پس‌آزمون ...  بیشتر
بررسی رابطۀ آسیب‌پذیری روانی‌ـ‌ بدنی با اضطراب موقعیتی‌ـ‌خصیصه‌ای در شرایط پاندمی ویروس کرونا
بررسی رابطۀ آسیب‌پذیری روانی‌ـ‌ بدنی با اضطراب موقعیتی‌ـ‌خصیصه‌ای در شرایط پاندمی ویروس کرونا

سحر ترابی زنوز؛ مجیدمحمود علیلو؛ راضیه پاک

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.126358.1473

چکیده
  افزایش سطح اضطراب و احساس نداشتنِ کنترل بر رویدادهای ناگوار و تجارب هیجانی می‌تواند سبب بروز و تداوم اختلالات روان‌پزشکی در افراد آسیب‌پذیر شود. براین‌اساس، هدف مطالعۀ حاضر بررسی رابطۀ آسیب‌پذیری ...  بیشتر