نویسنده = حمید رضا عریضی سامانی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر تنظیم هیجان و اضطراب سلامت بیماران مبتلا به آسم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 93-108

10.22108/cbs.2024.137114.1746

شیرین خیاطی؛ ناهید اکرمی؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ بابک امرا


بررسی اثر موریتا‌ـ‌هنردرمانی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-12

10.22108/cbs.2020.124568.1435

فروغ بختیاری اسفندقه؛ حمید رضا عریضی سامانی