بررسی اثر موریتا‌ـ‌هنردرمانی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان
بررسی اثر موریتا‌ـ‌هنردرمانی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان

فروغ بختیاری اسفندقه؛ حمید رضا عریضی سامانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.124568.1435

چکیده
  اهمال‌کاری، یکی از رفتارهای بسیار شایع در بین افراد و ازجمله دانشجویان است که به آسیب‌های روانی و جسمی متعددی منجر می‌شود؛ ازاین‌رو نیازمند توجه و درمان است. این پژوهش با هدف تعیین میزان اثر ترکیب ...  بیشتر
بررسی رابطۀ نزاکت، احترام و ارتباط غنی‌شده با انرژی رابطه‌ای‌: نقش میانجی جوّ اعتماد و احترام
بررسی رابطۀ نزاکت، احترام و ارتباط غنی‌شده با انرژی رابطه‌ای‌: نقش میانجی جوّ اعتماد و احترام

سحر سوادکوهی؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ کریم عسگری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.124320.1426

چکیده
  انرژی رابطه‌ا‌ی، منبعی سازمانی است که انگیزه و ظرفیت افراد را برای انجام کارْ افزایش می‌دهد‌ و افراد به‌کمکِ آن می‌توانند به اهداف خود دست یابند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ نزاکت، احترام و ارتباط ...  بیشتر