نویسنده = هادی زرافشان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه الگوی ترسیمی، توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری- فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-10

حمید علیزاده؛ پناه‌علی حسین‌زاده؛ علی‌محمد گودرزی؛ هادی زرافشان