تأثیر تمرینات یکپارچگی‌حسی بر تعاملات اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای کودکان با اختلال طیف اتیسم
تأثیر تمرینات یکپارچگی‌حسی بر تعاملات اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای کودکان با اختلال طیف اتیسم

سالار فرامرزی؛ سعید عباسی؛ مرضیه غلامی؛ رویا سادات وهابی؛ ابوالفضل پور صدوقی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.128209.1520

چکیده
  اختلال طیف اتیسم نوعی اختلال رشدی عصبی است؛ به‌طوری‌که این اختلال با آسیب شدید در تعاملات اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی ضعیف و رفتارهای کلیشه‌ای مشخص می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تمرینات ...  بیشتر
تأثیر آموزش
تأثیر آموزش "سیستم ارتباطی مبادله تصویر" (پکس) بر مهارت‌‌های اجتماعی کودکان پسر با اختلالات اتیستیک

مرضیه غلامی؛ شهلا البرزی؛ قربان همتی علمدارلو

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 133-146

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش "سیستم ارتباطی مبادله تصویر" (پکس) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان پسر با اختلالات اتیستیک انجام شد. روش پژوهش ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. ...  بیشتر