نویسنده = معصومه رضائیان
تعداد مقالات: 1
1. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری و ناتوان‌کنندگی درد در زنان مبتلا به

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 17-30

معصومه رضائیان؛ امرالله ابراهیمی؛ مهتاب ضرغام