نویسنده = احمد اعتمادی
تعداد مقالات: 2
1. اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-130

جواد خدادادی؛ احمد اعتمادی؛ عزالدین علوی کاموسی


2. اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر میزان ابراز وجود دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-16

مهرداد حاجی حسنی؛ احمد اعتمادی؛ خدیجه آرین