نویسنده = جواد خدادادی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-130

جواد خدادادی؛ احمد اعتمادی؛ عزالدین علوی کاموسی