اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان
اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان

امیرهوشنگ سلطانی مجد؛ محمد احسان تقی‌زاده؛ حسین زارع

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 31-44

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان بود. در این پژوهش از روش آزمایشی و طرح پیش‌آزمون‌ ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. ...  بیشتر
رابطه بین برون‌گرایی- درون‌گرایی و سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی در نوجوانان
رابطه بین برون‌گرایی- درون‌گرایی و سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی در نوجوانان

حسن شفیعی؛ حسین زارع

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 9-26

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین بعد شخصیتی برون‌گرایی- درون‌گرایی نوجوانان و پردازش اطلاعات چهره‌های هیجانی شاد و خشمگین طرحواره‌ای پرداخته است. 51 نفر دانش‌آموز دختر و پسر 11 تا 15 ساله شامل 24 نفر برون‌گرا ...  بیشتر
تأثیر حروف‌چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر
تأثیر حروف‌چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر

هاله کنگری؛ بهمن زندی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 65-76

چکیده
    این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برخی از شاخص‌های حروف‌چینی، مانند فاصله بین خطوط، اندازه فونت، و شکل فونت بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن انجام شد. در این مطالعه 70 نفر از دانشجویان به ...  بیشتر