نویسنده = حسین زارع
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-44

امیرهوشنگ سلطانی مجد؛ محمد احسان تقی‌زاده؛ حسین زارع


2. تأثیر حروف‌چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-76

هاله کنگری؛ بهمن زندی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور