نویسنده = عباسعلی تقی پور جوان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ابعاد بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان ناتوان ذهنی، تیزهوش و عادی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-88

عباسعلی تقی پور جوان؛ فهیمه حسن نتاج جلوداری؛ مژگان شوشتری