نویسنده = مسعود صادقی
رابطه ساختاری سبک‌های دلبستگی ناایمن با آسیب به خود: نقش میانجی تاب‌آوری و ذهنی سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22108/cbs.2024.140193.1867

میلاد بزی؛ مسعود صادقی؛ عاطفه محمدی