نویسنده = عباس ذبیح زاده
تعداد مقالات: 2
1. نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 103-114

محمد علی مظاهری؛ عباس ذبیح زاده؛ لیدا ملک زاده


2. رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-42

وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ محمد رضا نیک فرجام