نویسنده = مریم‌السادات فاتحی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بخشی زوج درمانی اسلام محور بر خوش‌بینی زوجین شهر اصفهان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-22

عاطفه حیرت؛ احسان شریفی؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ سید احمد احمدی