نویسنده = رباب فرج‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سبک‌های فرزند پروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-8

احد آهنگر انزابی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ رباب فرج‌زاده