نویسنده = فاطمه بهرامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیرآموزش به‌شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های عشق‌‌ورزی زوجین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-84

مسعود صادقی؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی


2. تأثیر مشاوره مسیر شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامه‌ریزی‌شده بر قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-48

لعیا دین‌دوست؛ محمدرضا عابدی؛ فاطمه بهرامی