نویسنده = مختار ملک پور
تجربۀ زیستۀ پرورش خلاقیت مادران با کودک خلاق: رویکردی پدیدارشناسانه

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 27-48

10.22108/cbs.2023.130837.1579

سیده نجمه قاضی عسگر؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی


اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر میزان علائم نقص توجه و بیش‌فعالی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 95-106

مختار ملک پور؛ ارغوان شریعت؛ امیر قمرانی


تاثیر شن‌بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 141-154

مختار ملک پور؛ بیان نسائی مقدم


ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-8

مختار ملک‌پور؛ ساره زنگنه؛ سارا آقابابایی