نویسنده = مختار ملک‌پور
تعداد مقالات: 4
2. اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر میزان علائم نقص توجه و بیش‌فعالی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-106

مختار ملک پور؛ ارغوان شریعت؛ امیر قمرانی


3. تاثیر شن‌بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-154

مختار ملک پور؛ بیان نسائی مقدم


4. ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-8

مختار ملک‌پور؛ ساره زنگنه؛ سارا آقابابایی