تأثیر آموزش
تأثیر آموزش "سیستم ارتباطی مبادله تصویر" (پکس) بر مهارت‌‌های اجتماعی کودکان پسر با اختلالات اتیستیک

مرضیه غلامی؛ شهلا البرزی؛ قربان همتی علمدارلو

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 133-146

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش "سیستم ارتباطی مبادله تصویر" (پکس) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان پسر با اختلالات اتیستیک انجام شد. روش پژوهش ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. ...  بیشتر