نویسنده = مهران فرهادی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی احساس غربت دانشجویان جدیدالورود بر اساس سبک‌های دلبستگی و امیدواری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-86

احمد ولیخانی؛ محمدعلی گودرزی؛ مهران فرهادی