نویسنده = سید جعفر احمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های روانسنجی آزمون تشخیصی اوتیسم (GARS) (مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم اصفهان)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-104

سید جعفر احمدی؛ طیبه صفری؛ منصوره همتیان؛ زهرا خلیلی