نویسنده = زهرا مظاهری
تعداد مقالات: 1
1. بهبود تعاملات اجتماعی سه پسر آسپرگر متعاقب تمرین فنون کاتا، پژوهش مورد منفرد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-50

10.22108/cbs.2016.20752

احمدرضا موحدی؛ فاطمه بهرامی؛ زهرا مظاهری؛ محمد مرندی