رابطه ‌سیرت ‌نیکو ‌و ‌کیفیت ‌زندگی ‌کاری ‌با ‌رفتار ‌شهروندی ‌سازمانی
رابطه ‌سیرت ‌نیکو ‌و ‌کیفیت ‌زندگی ‌کاری ‌با ‌رفتار ‌شهروندی ‌سازمانی

رضا هویدا؛ سجاد شول؛ محسن عارف نژاد

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 39-54

چکیده
    در ‌محیط ‌کاری ‌پویای ‌امروزکه ‌کارها ‌بیش ‌از ‌پیش ‌در ‌تیم‌ها ‌انجام ‌می‌شود ‌و ‌انعطاف‌پذیری ‌محیط ‌اهمیت ‌بالایی ‌دارد، ‌سازمان ‌ها ‌به ‌کارمندانی ‌نیاز ‌دارند ‌که ‌دارای ‌رفتارهای ...  بیشتر
رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی
رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی

رضا هویدا؛ حجت اله مختاری؛ محمد فروهر

دوره 2، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 43-56

چکیده
    هدف از این پژوهش، بررسی رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی وابعاد تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان بود. به این منظور، از میان 463 عضو هیأت علمی تعداد 106 نفر برای پژوهش به روش تصادفی ساده ...  بیشتر