نویسنده = عذرا اعتمادی
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 143-152

سمیه جابری؛ عذرا اعتمادی؛ سید احمد احمدی


بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانی با سرخوردگی زناشویی در زوجین

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 71-84

سمانه کوهی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی‌زاده


بررسی تأثیرآموزش به‌شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های عشق‌‌ورزی زوجین

دوره 3، شماره 2، دی 1392، صفحه 71-84

مسعود صادقی؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی