نویسنده = عذرا اعتمادی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-152

سمیه جابری؛ عذرا اعتمادی؛ سید احمد احمدی


3. بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانی با سرخوردگی زناشویی در زوجین

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-84

سمانه کوهی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی‌زاده


4. بررسی تأثیرآموزش به‌شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های عشق‌‌ورزی زوجین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-84

مسعود صادقی؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی