اعتباریابی و هنجاریابی پرسش‌نامه‌های شخصی تی - شغلی DISC و HPI در بین کارکنان سازمان پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران
اعتباریابی و هنجاریابی پرسش‌نامه‌های شخصی تی - شغلی DISC و HPI در بین کارکنان سازمان پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران

نرجس فصیحی زاده؛ سید حمید رضا عریضی سامانی؛ حامد شهبازی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/cbs.2018.100399.0

چکیده
  بیشتر ابزارهای موجود برای سنجش شخصیت در کشور به‌منظور قضاوت دربارۀ افرادی به کار می‌روند که در محیط‌های بالینی ارزیابی می‌شوند. این ابزارها در محیط‌های سازمانی کاربرد چندانی ندارند؛ ازاین‌رو پژوهش ...  بیشتر
الگوهای رفتار کاری و تعارض کار-خانواده
الگوهای رفتار کاری و تعارض کار-خانواده

سیمین دخت کلنی؛ حمید رضا عریضی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/cbs.2019.86878.0

چکیده
  برای بسیاری از افراد، کار و خانواده دو حوزه‌ی بزرگ زندگی هستند. پژوهش‌ها نشان داده است کارکنان در مواجهه با استرس‌‌ها و فشارهای شغلی الگوهای رفتار کاری متفاوتی در پیش می‌‌گیرند که ممکن است سالم یا ...  بیشتر
رابطه تقاضاهای شغلی، کنترل شغلی با استرس شغلی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی کارکنان
رابطه تقاضاهای شغلی، کنترل شغلی با استرس شغلی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی کارکنان

سحر جهانبخش گنجه؛ حمدرضا عریضی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 75-90

چکیده
    هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه تقاضاهای شغلی، کنترل شغلی با استرس شغلی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی کارکنان است. پژوهش حاضر از نوع رابطه‌ای است و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مشغول به کار در شرکت ...  بیشتر