موضوعات = تخصصی
تعداد مقالات: 18
1. الگوهای رفتار کاری و تعارض کار-خانواده

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

10.22108/cbs.2019.86878.0

سیمین دخت کلنی؛ حمید رضا عریضی


5. نقش دشواری در تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی در تاکتیک‌های حل تعارض نوجوان و والدین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-94

10.22108/cbs.2019.101423.1020

فریده سادات حسینی؛ فرزااد کریمی؛ محسن نظرپور


7. اثربخشی آموزش زوج‌ها مبتنی بر الگوی زوج درمانی شخصیتی ـ سیستمی بر سازگاری زناشویی ‏

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-106

10.22108/cbs.2017.86698.0

سمیه موسوی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ رضوان السادات جزایری


8. اثربخشی آموزش روابط والد – فرزند مبتنی بر ACT بر تعارض والد – نوجوانِ مادران دارای فرزند مصروع

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-50

10.22108/cbs.2018.86881.0

شریفه جوشن پوش؛ مسعود فضیلت پور؛ عباس رحمتی


10. نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-12

10.22108/cbs.2017.86853.0

عباسعلی حسین خانزاده؛ سیده زینت فلاح مرتضی نژاد؛ محبوبه طاهر؛ سیده زهرا سید نوری


11. بررسی روند تحولی تعالی معنوی از نوجوانی تا پیری: مطالعۀ مقطعی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-22

10.22108/cbs.2017.86864.0

راضیه طبائیان؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


12. اثربخشی آموزش خلاقیت با استفاده از لگو بر اعتماد به نفس و توانایی حل مسئله کودکان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-38

10.22108/cbs.2017.86870.0

ندا اثنی عشری؛ محبوبه فولادچنگ؛ الهه دریاپور


14. رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/cbs.2017.21759

حسین کارشکی؛ نسرین محمدتقی زاده؛ صادق میری


17. مقایسۀ سبکهای اسناد و باور به دنیای عادلانه بین افراد روانرنجورگرا، برونگرا و عادی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-50

10.22108/cbs.2017.21761

حوریه بهارلو؛ پرویز صباحی؛ پروین رفیعی نیا