کلیدواژه‌ها = جهت‌گیری مذهبی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط سبک‌های هویت و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی دانشجویان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-90

10.22108/cbs.2016.20755

مالک میرهاشمی؛ عاطفه حسین شرقی