کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 3
2. رابطه سبک‌های مقابله‌ای با افسردگی پسران و دختران نوجوان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-26

سالار فرامرزی؛ محمدرضا عابدی؛ محمد کریمی


3. تأثیر گروه درمانی به شیوه شناختی بر میزان افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-104

شاپور فریدونی؛ فاطمه مقدسی بروجنی؛ مجید بحرینی بروجنی؛ ستاره موسوی؛ کبری سپهری