نویسنده = استکی آزاد، نسیم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ شیوه‌های مقابله با فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، فلج مغزی و عادی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-80

سارا آقابابایی؛ نسیم استکی آزاد؛ احمد عابدی