نویسنده = مختاری، حجت اله
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-56

رضا هویدا؛ حجت اله مختاری؛ محمد فروهر