نویسنده = علی پور، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حروف‌چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-76

هاله کنگری؛ بهمن زندی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور