نویسنده = صالحی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نقص توجه انتخابی در اجرای تکلیف دوگانه در افراد مسن سالم و مبتلا به بیماری آلزایمـر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 59-72

عبدالمجید آزادیان؛ حمید صالحی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ محمد مشهدی