نویسنده = جلوه گر، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 155-166

افسانه جلوه گر؛ حسین کارشکی؛ محسن اصغری نکاح