نویسنده = جزایری، رضوان السادات
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش زوج‌ها مبتنی بر الگوی زوج درمانی شخصیتی ـ سیستمی بر سازگاری زناشویی ‏

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-106

10.22108/cbs.2017.86698.0

سمیه موسوی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ رضوان السادات جزایری