نویسنده = حسین کارشکی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/cbs.2017.21759

حسین کارشکی؛ نسرین محمدتقی زاده؛ صادق میری


2. تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 155-166

افسانه جلوه گر؛ حسین کارشکی؛ محسن اصغری نکاح