نویسنده = بگیان کوله‌مرز، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش‌ کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی، تکانشگری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-22

محمد نریمانی؛ مسلم عباسی؛ محمدجواد بگیان کوله‌مرز؛ اکبر رضایی‌فرد