نویسنده = آتش پور، سید حمید
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی مردان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-38

سیدفرید علامه؛ اصغر آقایی؛ سید حمید آتش پور؛ مرضیه مشتاقی


2. مقایسه شاخص‌های روانی افراد مبتلا به سندرم قلب شکسته، حمله قلبی و افراد سالم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 131-140

دلارام بلوچی؛ سید حمید آتش پور؛ منوچهر کامکار؛ مرتضی آبدار اصفهانی