نویسنده = هویدا، رضا
تعداد مقالات: 2
1. رابطه ‌سیرت ‌نیکو ‌و ‌کیفیت ‌زندگی ‌کاری ‌با ‌رفتار ‌شهروندی ‌سازمانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-54

رضا هویدا؛ سجاد شول؛ محسن عارف نژاد


2. رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-56

رضا هویدا؛ حجت اله مختاری؛ محمد فروهر