نویسنده = مولوی، حسین
تعداد مقالات: 4
1. بررسی روند تحولی تعالی معنوی از نوجوانی تا پیری: مطالعۀ مقطعی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-22

10.22108/cbs.2017.86864.0

راضیه طبائیان؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


2. تأثیر تعهد دینی، دلبستگی دینی و همدلی بر پرخاشگری در بین دانش‌آموزان مقطع دبیرستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-80

محبوبه فرحان فر؛ محمد علی نادی؛ حسین مولوی


3. بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-130

لیلا برهانی؛ ابوالقاسم نوری؛ حسین مولوی؛ حسین سماواتیان